Rinsma gorredijk online dating

Van de drie misdadigers welke in Friesland gevonnisd worden is er één uit die plaats.' Vroeger zag Gorredijk er anders uit. De Kortezwaagster boeren zullen misschien hun hooi voor een deel hebben gehaald uit de lage landen tussen Tijnje en Terwispel. In 1622 was dit er nog niet, maar in 1630 wordt het genoemd.

Uitgestrekte hoogveengebieden bedekten Zuidoost-Friesland. Dit veen werd later afgegraven en deze "industrie" trok heel wat mensen naar deze toen schaars bevolkte streken. Zij verbouwden: boekweit, haver, rogge, erwten, bonen, vlas en kruiden. Ze zullen ook wel stukjes heide hebben ontgonnen in en bij de Gorrevenen, die in de richting van het huidige Jubbega gelegen waren. Het doorgraven van de Hegedyk omstreeks 1631 wordt beschouwd als “beginpunt” van de veenkolonie Gordyk. Er kwam een eerste huis bij de "Hooge wech", spoedig gevolgd door meerdere.

De bekende woensdagmiddagmarkt gaat op die oude week­markt terug.

Uit die tijd stamt ook de voorjaars- en najaars-veemarkt, waarbij respectievelijk de koeien van stal of op stal moesten.

Het Belang voert periodiek overleg met het gemeentebestuur en informeert de dorpenaars en buitenstaanders via een website over wat er in het dorp leeft. Voor havo en vwo is men aangewezen op Heerenveen (12 km) en Drachten (16 km).

In het gebouw van de openbare lagere school die vanaf 1 september 1887 naar ontwerp van architect Jacobus Anthonie Meessenwerd aan de Hoofdstraat werd gebouwd en waarin tot 1955 les werd gegeven, is tegenwoordig Museum Opsterlân gevestigd.

Met de groei van de plaats hield de industrie gelijke tred.

Het recentste project is plan Loevestein, dat in verschillende fases wordt opgeleverd.Kortezwaag is door de eeuwen heen een boerendorp gebleven.In de jaren zeventig had Gorredijk een bar-dancing, maar deze uitgaansgelegenheid werd net als een discotheek op het gelijknamige bedrijventerrein gesloten.In de omgeving van Gorredijk waren net als elders in Friesland veel onderduikadressen.Tijdens de bezetting werden in de omgeving ook een aantal geallieerde vliegtuigen neergeschoten, waarvan een bemanning van zes personen van een Engelse Vickers Wellington bommenwerper begraven ligt op het plaatselijke kerkhof.

Leave a Reply